Fitxes per repassar

Us deix aquí unes fitxes de divisions que us serviran per practicar. 

Divisions entre 1 xifra
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
Divisions entre 2 xifres
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Divisions entre 3 xifres 
1 - 2 - 3
Divisions amb zeros entre mig
1 - 2